Thứ Tư, 20 Tháng Ba, 2019
Trang chủ Điều khoản & Điều kiện

Điều khoản & Điều kiện

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Khi bạn truy cập trang website này (Chuyển tiền Malaysia, “trang web này” hay“trang này”), bạn được mặc định là chấp nhận các điều khoản sử dụng được nêu dưới đây một cách vô điều kiện và không hạn chế.

Công ty Good Deal Group (hay “Good Deal Việt Nam” ,”Good Deal Malaysia“, ”chúng tôi”) có quyền sửa đổi hoặc cập nhật các Điều khoản Sử dụng bất cứ lúc nào. Việc sử dụng trang web Chuyển tiền Malaysia sẽ ràng buộc bạn với các thay đổi đó. Vì vậy, bạn nên thường xuyên ghé thăm trang này để xem lại Điều khoản Sử dụng mới nhất.

Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản sử dụng nào, vui lòng dừng việc truy cập và sử dụng trang web Chuyển tiền Malaysia”. 

Điều khoản Sử dụng được hiểu và điều chỉnh tuân thủ theo luật pháp Malaysia và Việt Nam.

THƯƠNG HIỆU

BẢN QUYỀN

Nếu không có sự cho phép bằng văn bản của chuyentienmalaysia.com  và / hoặc các chi nhánh và / hoặc các bên thứ ba, bạn cũng không có quyền sao chép bất kỳ tài liệu nào có trong Website này.

Bản quyền về nội dung, bao gồm hình ảnh, phần mềm, âm thanh, văn bản và video clip trên trang web chuyentienmalaysia.com   được sở hữu, cấp phép và kiểm soát bởi Good Deal Group và / hoặc các chi nhánh và / hoặc bên thứ ba.

Không được sao chép, phân phối, tái xuất bản, hiển thị, phát sóng, liên kết hoặc truyền tải bất kỳ phần nào của trang web dưới bất kỳ hình thức hoặc phương tiện nào hoặc lưu trữ trong bất kỳ hệ thống truy xuất thông tin nào mà không có sự cho phép của chuyentienmalaysia.com  hoặc Good Deal Group và / hoặc các chi nhánh hay bên thứ ba.

Việc sử dụng không nhằm mục đích thương mại được chấp nhận theo luật Việt Nam, mà không cần sự cho phép hay phải thanh toán, miễn là bạn không sửa đổi các tài liệu và bạn giữ lại bản quyền và các thông báo về quyền sở hữu khác có trong tài liệu. Sự cho phép này sẽ tự động chấm dứt nếu bạn vi phạm bất kỳ Điều khoản Sử dụng nào. Khi không được cho phép, bạn phải lập tức huỷ bỏ tất cả các tài liệu đã in và tải xuống.

ĐIỀU KIỆN LIÊN KẾT

Trang web này có thể liên kết đến hoặc được liên kết với các trang web khác vốn không được bảo đảm, hoặc không liên quan đến Good Deal Store. Trong trường hợp có một liên kết tạo ra bởi trang web này, và dẫn đến một trang web khác (từ đây sẽ gọi là “trang web khác”), liên kết này sẽ chỉ nhằm tạo ra sự tiện ích và phục vụ trải nghiệm của bạn.

Chúng tôi không xác nhận, đề xuất, phê duyệt, bảo đảm hoặc giới thiệu bất kỳ bên thứ ba nào và không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ trang web của bên thứ ba nào.

Các trang web khác liên kết với trang web này được quản lý với trách nhiệm thuộc về người tạo ra trang web và không phải thuộc về công ty chúng tôi. Các trang web khác hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát và quản lý của chúng tôi; đồng thời điều khoản sử dụng, chính sách bảo mật của các trang web khác đó có thể rất khác với Điều khoản Sử dụng của trang web này. Do đó, vui lòng đọc kỹ các điều khoản sử dụng và chính sách bảo mật của các trang web khác thật cẩn thận khi sử dụng chúng.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung của các trang web khác và thiệt hại do việc sử dụng chúng bởi vì việc này nằm ngoài tầm kiểm soát và quản lý của chúng tôi. Việc sử dụng hoặc nhấn vào các liên kết này  phụ thuộc vào quyết định của riêng bạn và bạn phải tự chịu rủi ro nếu có.

Bạn phải có được sự chấp thuận bằng văn bản của chúng tôi trước khi tạo một liên kết dưới bất kỳ hình thức nào dẫn đến bất kỳ trang web nào của chúng tôi. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm ngay cả khi công ty của bạn hoặc bạn bị thiệt hại do liên kết tới trang web của chúng tôi mà không có sự cho phép.

Trong trường hợp liên kết của bạn  gây thiệt hại cho trang web hoặc công ty của chúng tôi, dù có sự cho phép hay không, chúng tôi vẫn có thể yêu cầu bồi thường hợp lý.

Mọi thắc mắc xin liên hệ theo thông tin hoặc số điện thoại bên dưới.

Thông tin liên hệ:

Chuyển tiền Malaysia

  • Jalan Skudai Lama, Taman Tampoi Utama, 81200 Johor Bahru, Malaysia.
  • info@chuyentienmalaysia.com
  • Ms Lee Cindy / 0189 853 345