Thứ Ba, 19 Tháng Ba, 2019
Trang chủ Chính sách bảo mật & miễn trừ

Chính sách bảo mật & miễn trừ

Chính sách bảo mật tại web Chuyển tiền Malaysia sẽ ghi lại địa chỉ IP và miền truy cập nhằm phân tích các thống kê về việc truy cập vào trang web này và sử dụng số liệu đó vào việc quản lý và vận hành hệ thống…

ĐỊNH NGHĨA CHUNG

Khi bạn truy cập trang website này (“Chuyển tiền Malaysia”, “trang web này” hay “trang này”), bạn được mặc định là chấp nhận các điều khoản sử dụng được nêu dưới đây một cách vô điều kiện và không hạn chế.

Chuyển tiền Malaysia (hay “Good Deal Trading Group”, “Good Deal Trading Việt Nam” ,”Good Deal Trading Malaysia“, ”chúng tôi”) có quyền sửa đổi hoặc cập nhật các Điều khoản Sử dụng bất cứ lúc nào. Việc sử dụng trang web “Chuyển tiền Malaysia sẽ ràng buộc bạn với các thay đổi đó. Vì vậy, bạn nên thường xuyên ghé thăm trang này để xem lại Điều khoản Sử dụng mới nhất.

Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản sử dụng nào, vui lòng dừng việc truy cập và sử dụng trang web “Chuyển tiền Malaysia”. 

Điều khoản Sử dụng được hiểu và điều chỉnh tuân thủ theo luật pháp Malaysia và Việt Nam.

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Chẳng hạn như dữ liệu về số người truy cập vào trang chuyentienmalaysia.com này, các trang web thuộc chi nhánh, công ty con mà bạn đã truy cập, ngày và thời gian truy cập của bạn, v.v
Chuyentienmalaysia.com sẽ không lưu trữ thông tin đó lâu hơn thời gian cần thiết để đạt được các mục đích nêu trên, trừ khi chúng tôi phải giữ thông tin đó vì mục đích kinh doanh hoặc vì các lý do pháp lý khác.
Các thông tin cá nhân khác như tên, tuổi, địa chỉ, số chứng minh thư, số điện thoại, địa chỉ email sẽ không được sử dụng và phân tích.
Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân trực tiếp nếu bạn cung cấp cho chúng tôi một cách tự động khi bạn điều hướng qua các trang web hoặc qua những người khác khi bạn sử dụng các dịch vụ liên kết với các trang web của chúng tôi.
Chúng tôi công nhận rằng thông tin cá nhân có thể giúp xác định được các cá nhân cụ thể theo tên, ngày sinh, địa chỉ, tuổi, số chứng minh, địa chỉ email, số điện thoại là các thông tin cá nhân có giá trị của bạn. Do đó, bạn có thể truy cập trang web này mà không tiết lộ các thông tin cá nhân nói trên bằng cách tham khảo trang web này; và chúng tôi sẽ không thu thập hay sử dụng các thông tin cá nhân của bạn, ngoại trừ các trường hợp dưới đây:
  1. Khi có yêu cầu từ các điều luật liên quan.
  2. Khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM

Chúng tôi luôn cố gắng đảm bảo rằng hệ thống của mình được an toàn và đáp ứng các tiêu chuẩn. Để ngăn chặn các truy cập trái phép, duy trì tính chính xác của dữ liệu, đảm bảo sử dụng đúng thông tin và đảm bảo thông tin cá nhân của bạn không bị mất, đánh cắp, tiết lộ, sửa đổi hoặc hủy bỏ, chúng tôi đã đưa ra các biện pháp quản lý và kỹ thuật thích hợp để bảo vệ và bảo mật thông tin mà chúng tôi đã thu thập trực tuyến.

Tuy nhiên,

Chúng tôi không đảm bảo rằng trang web hoặc nội dung của trang web là chính xác, không có lỗi hoặc liên tục được cập nhật và chúng tôi không chịu trách nhiệm cho tính chính xác hoặc chức năng kỹ thuật của trang web.

Chúng tôi không bảo đảm an toàn cho bất kỳ thông tin nào bạn gửi cho chúng tôi. Bạn phải tự chịu trách nhiệm về những thông tin đó.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm về việc thiết lập bất kỳ liên kết nào từ trang web của bên thứ ba dẫn đến trang web này. Bạn có thể truy cập vào các trang web khác thông qua các liên kết từ trang web của chúng tôi. Các trang web đó không nằm trong sự kiểm soát của chúng tôi và chúng tôi không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào về nội dung của chúng. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại phát sinh của bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào có kết nối đến các liên kết đó. Bạn cần chịu trách nhiệm với rủi ro nếu có khi bạn liên kết đến các trang web khác.

Chúng tôi cũng không đảm bảo rằng trang web hoặc bất kỳ nội dung nào của nó là hoàn toàn không có vi-rút. Bạn phải thực hiện các biện pháp phòng ngừa riêng của mình trong trường hợp này vì chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ sự lây nhiễm nào do vi-rút hoặc các môi nguy hại khác hoặc bởi bất cứ thứ gì có đặc tính phá hoại. Chúng tôi khuyên bạn nên kiểm tra vi-rút trước khi truy cập và tải xuống dữ liệu .

Trong trường hợp bạn không thể sử dụng trang web này vì những lý do khách quan, chẳng hạn như đường truyền, môi trường, vấn đề do máy tính của bạn, v.v., xin lưu ý rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với mọi rắc rối / tổn thất / thiệt hại dưới bất kỳ hình thức nào.